Codeart preloader logo

Internet marketing

Google AdSense Logo

Google Ads

  • Strategija upravljanja AdWords kampanjom
  • RIstraživanje ključnih riječi
  • Kreativan Google oglas
Facebook Instagram logo

Facebook & Instagram marketing

Facebook marketing

Oglašavanje na najpopularnijoj globalnoj društvenoj mreži omogućava doseg do željene publike prikazom kreativnog sadržaja.

Instagram marketing

Instagram je jedna od najbrže rastućih društvenih medija. Od mreže za komunikaciju, postala je mreža za globalno prezentovanje robe i usluga.

SEO Process

Seo optmizacija

  • SEO audit
  • Strategija ključnih riječi
  • Analiza konkurencije
  • Content ili sadržaj stranice
  • On-site SEO
  • Link building