Codeart preloader logo

Izrada poslovnih aplikacija

Izrada poslovnih aplikacija

Izrada poslovnih aplikacija prema zahtevu i željama klijenta. Svaka poslovna aplikacije se obrađuje prema posebnih zahtevima koje klijent želi da digitalizuje.

Kreiranjem poslovnih aplikacija prema svojim potrebama, ubrzavaju se i pospešuju poslovni procesi samog preduzeća. Poslovne aplikacije mogu poslužiti za bolju komunikaciju između zaposlenih, kvalitetniji prikaz stanja magacina ili unapred pripremljenim zahtevima za procese proizvodnje.

Nakon razgovora sa klijentom, naš tim priprema specifikaciju i predlaže kompletna rešenja za digitalizaciju poslovnih procesa naručioca.

Poslovne aplikacije se sastoje od više modula, koji mogu i ne moraju biti međusobno povezani. Svi podaci se skladište u bazi podataka i dostupni su samo korisnicima koji imaju ovlašćenja da iste pregledaju.

Proces izrade poslovne aplikacije

raketa

Kreiranje specifikacije zahteva klijenta

1

Izrada svih potrebnih modula aplikacije

2

Testiranje aplikacije

3

Obuka korisnika za rad

4

Aktiviranje aplikacije u svakodnevnom radu

5

CodeArt softver po želji klijenta

DMS
Prilagodjeni aplikativni programi
ERP